Palveluista

Koulutukset | Kehittämishankkeet | Työnohjaus | Konsultointi | Luennot | Esitelmät ja julkaisut

- Valmiita luentopaketteja tai jokin muu toiveidenne mukainen teema -

Päiväkodit ja koulut:

 • Kodin ja päiväkodin yhteistyö lapsen kasvun turvaajana 
 • Ratkaisukeskeisyys päiväkodissa ja yhteistyössä vanhempien kanssa
 • Yhdessä koulutielle - kodin ja koulun yhteistyö lapsen kasvun turvaajana
 • Verkostotyön mahdollisuudet opiskelijahuollossa erityistä tukea tarvitsevan nuoren kohdalla
 • Nuoren kasvu - haaste aikuisille
 • Narratiivinen  lähestyminen nuoren kasvuun
 • Mielenterveysongelmien tunnistaminen ja huolen puheeksi ottaminen koulussa
 • Mielenterveysongelmainen nuori opiskelijana
 • Verkostotyön uudet tuulet - ennakointidialogit moniammatillisen asiakastyön ja toiminnan kehittämisen tukena

"On parempi tehdä omat virheensä kuin seurata muiden neuvoja."     
-  R. Steiner

Mielenterveys- ja lastensuojelutyö

 • Haastavien vanhempien kohtaaminen lastensuojelussa ja perhekodeissa
 • Kumppanuus ja dialogi vuorovaikutussolmuissa
 • Perhetyö yhteistyötä vai ohjaamista
 • Verkostot psykoosien hoidossa
 • Hyvä vuorovaikutus pitkäkestoisessa asiakassuhteessa mielenterveys- ja vammaistyössä
 • Vanhempien psyykkisten kriisien vaikutukset lapsiin

" Tarve ymmärtää ja muuttaa on yhtä oireellinen kuin vallankumouksellinenkin"        
- Spivak