Palveluista

Koulutukset | Kehittämishankkeet | Työnohjaus | Konsultointi | Luennot | Esitelmät ja julkaisut

Konsultointi

Tarkoitettu yksittäisille henkilöille, opetus-, sosiaali- ja terveystoimen työntekijöille, työryhmille ja verkostoille.

Teemoina:

  • Lasten ja nuorten kasvu ja kehitys, varhainen puuttuminen kun huoli nuoresta herää
  • Psykoosi- ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret
  • Mielenterveysongelmainen nuori opiskelijana, työpajalla
  • Perheen muutos- ja kriisivaiheet
  • Lastensuojelu
  • Viranomaisyhteistyön haasteet
  • Työyhteisön kehittäminen voimavaroja etsien
  • Työssä jaksaminen
  • Mielenterveysongelmainen oppilas koulussa