Palveluista

Koulutukset | Kehittämishankkeet | Työnohjaus | Konsultointi | Luennot | Esitelmät ja julkaisut

Esitelmät ja julkaisut

  • Tulossa: Keskitalo P & Takkula A-M,  Nuoren perhehoito- vahvaa kumppanuutta. Sijaishuollon päivät Tampere  1.-2.10.2013
  • Keskitalo P, Niskanen H & Takkula A-M, etc. Erityisiä ja tavallisia työkaluja perhehoidon vuoropuhelussa -kokemuksia lastensuojelun perhehoidon kumppanuudesta. Pohjois-Suomen lastensuojelupäivät 5.-6.2. 2013.
  • Keskitalo P, Niskanen H & Takkula A-M, etc. Moniammatillinen verkosto- tuki vai taakka? Kokemuksia lastensuojelun perhehoidon kumppanuudesta. Jyväskylän valtakunnalliset perhehoidon päivät 14.-15.11.2012
  • Keskitalo P, Niskanen H & Takkula A-M, etc. Moniammatillinen verkosto- tuki vai taakka? Kokemuksia lastensuojelun perhehoidon kumppanuudesta. IV Suomalainen perheterapiakongressi Turussa 15.-17.3.2012
  • Keskitalo, P., Niskanen, H. & Ruonala, K. 2003. Moniammatillinen verkostotyö nuorten psykoosien varhaistunnistamisessa. Teoksessa H. Toivakka (toim.) Perheterapian kehittyvä ammattikäytäntö- Ensimmäinen suomalainen perheterapiakongressi Kuopiossa 14.-15.11.2002, Suomen perheterapiayhdistys ry, Loimaa 2003, 59-69.
  • Juutinen, J. & Keskitalo, P. 2005. Nuorisopsykiatrinen työryhmä- perhe- ja verkostokeskeinen lähestyminen oululaisten nuorten kriiseihin. Perheterapia 3, 42-47.
  • Keskitalo, Pirjo: Uusia työtapoja koulujen perhe- ja verkostotyöhön - Miten otan huoleni puheeksi? Teoksessa Psykologina koulussa ( toim.Tuula Takalo ja Sari Raninen) Edita 2007.
  • Keskitalo, Pirjo: Vanhempien kommunikaatiohäiriöiden pysyvyys ja yhteys skitsofrenialle altistuneiden adoptiolasten ja heidän verrokkiensa ajattelun kehitykselle. Oulun yliopisto 2000.